Egituren babesa

Egiturak sutatik babesteko PLACO SISTEMAK baliatzen ditugu, mehelin eta estalkiarekiko elkarguneak.

EI 60, 90,120, dagozkien proba-txostenekin, eta adierazitako suaren kontrako erresistentzia-balioak bermatuz.